• Εκτύπωση
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου


 ΧΑΡΙΣΤΕ ΖΩΗ


     Η ιδέα της οποιασδήποτε ιατρικής δωρεάς αποτελεί την ύψιστη μορφή εθελοντικής προσφοράς και αλτρουισμού. Βοηθήστε τους συνανθρώπους σας να ξεπεράσουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή ακόμη και να σωθούν από τον θάνατο δίνοντας αίμα, δωρίζοντας όργανα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια κ.α.

     Ακολουθεί η λίστα με τους οργανισμούς και συλλόγους στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε προκειμένου να γίνετε δότης. Θυμηθείτε: οι πιθανότητες κάποιος δότης να είναι συμβατός με τον ασθενή είναι περιορισμένες. Όσο οι δότες αυξάνονται τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες να σωθεί η ζωή ενός ανθρώπου. Γιατί όχι και η δική μας;

 

 

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων 

http://www.eom.gr/

 eom

Ο Ε.Ο.Μ. αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ιδρύθηκε με τον ν. 2737/1999 (ΦΕΚ 174Α΄) «Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις».

Σκοπός του Ε.Ο.Μ.είναι η υποβοήθηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη εθνικής πολιτικής της χώρας μας για την ανάπτυξη των μεταμοσχεύσεων.
Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, ο Ε.Ο.Μ. :.

  • Εισηγείται τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των μεταμοσχεύσεων, καθώς και Κώδικα Δεοντολογίας για τη λειτουργία των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων και των Τραπεζών Ιστών προς μεταμόσχευση.
  • Οργανώνει και συντονίζει σε τοπικό, κρατικό και διακρατικό επίπεδο τη διακίνηση μοσχευμάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο μυελός των οστών.
  • Καταγράφει τους δωρητές ιστών και οργάνων, τους δυνητικούς και τους αξιοποιηθέντες δότες καθώς και τους υποψήφιους λήπτες
  • Προτείνει στον εκάστοτε Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τη χορήγηση άδειας για την ίδρυση Μονάδας Μεταμόσχευσης ή Τράπεζας Ιστών προς Μεταμόσχευση.
  • Προβαίνει σε ετήσια εκτίμηση και αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας και των αποτελεσμάτων των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  • Συνεργάζεται με αντίστοιχους Οργανισμούς και μεταμοσχευτικά κέντρα της αλλοδαπής για την προμήθεια και την ανταλλαγή μοσχευμάτων.
  • Μεριμνά για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ληπτών, των ζώντων δοτών και των συγγενών των δοτών
  • Επιδιώκει με κάθε πρόσφορο τρόπο και ιδίως με την οργάνωση της κατάλληλης ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού,την αύξηση του αριθμού των προοριζόμενων για μεταμόσχευση οργάνων.

Οι αρμοδιότητές του αυτές καθώς και οι άλλοι όροι λειτουργίας του  προβλέπονται στον ιδρυτικό του νόμο (ν. 2737/1999) και τον κανονισμό λειτουργίας του (π.δ. 6/2001).

Πηγή : ιστοσελίδα Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων

  

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ)

www.posea.gr

posea


 

Η Παννελήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών  έχει σκοπό να ενώσει  όλες τις διευθύνσεις  των συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα Αυτές οι σελίδες έχουν δημιουργηθεί για όλο τον κόσμο , ειτε κάποιος είναι ενεργός     αιμοδότης είτε όχι

 

 

Πανελλήνιος Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών, Δωρητών Ιστών ,Οργάνων και Βιολογικού Υλικού

www.aima.gr


aima


 

Είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση που έχει σκοπό την προαγωγή της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και της δόσης γενικότερα ανθρώπινου βιολογικού υλικού.

Δώσε αίμα, σώσε ζωές.
Πρόσφερε αίμα , κάνε μια καρδία να χτυπά
Είναι μερικά από το μηνύματα για την προαγωγή του σκοπού αυτού.

Ο Σύλλογος οργανώνει εθελοντικές αιμοδοσίες σε όλη την Ελλάδα. Επίσης οργάνωνει εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ενημέρωσή τους για την εθελοντική αιμοδοσία και την προσφορά ανθρώπινου βιολογικού υλικού.

Όποιος ενδιαφέρεται να γίνετε εθελοντής αιμοδότης ή δωρητής ιστών, οργάνων και  βιολογικού υλικού όπως επίσης και για οποιδήποτε ερώτηση η απορία μπορεί να απευθυνθεί  στο παρακάτω τηλέφωνο

Διεύθυνση: Αγγ. Σικελιανού 15, Ν.Ψυχικό

Τ.Κ :15451
Τηλέφωνο - Φαξ: 210 6724624.
e mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Πανελλήνιος Σύλλογος  Εθελοντών Αιμοδοτών (Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

www.aimodosia.org


aimodosia


Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών του Υπουργείου Yγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιδρύθηκε το 1988 από μια ομάδα ευαισθητοποιημένων ατόμων. 

H έδρα του Συλλόγου είναι στο χώρο του Υπουργείου Yγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ξεκίνησε με μία ομαδική εθελοντική αιμοδοσία το χρόνο, παίρνοντας 100 μονάδες αίματος.

Σήμερα με μεγάλη προσπάθεια και με τη συμπαράσταση της εκάστοτε Ηγεσίας του Υπουργείου οι μονάδες αίματος ξεπερνάνε τις 4.000 στην Αττική και πάνω από 10.000 μονάδες στην Περιφέρεια.

 

   


Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης "Η ΑΓΑΠΗ"

www.sagapi.gr

 


sagapi

     

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε στις 16 Οκτωβρίου του 1975. Δραστηριοποιείται κυρίως σε 3 δραστηριότητες :  Την Εθελοντική Αιμοδοσία, την Εθελοντική Δωρεά Αιμοπεταλίων και την Εθελοντική Δωρεά οργάνων και ιστών του ανθρώπινου σώματος

Η φιλοσοφία του Συλλόγου είναι να  προσπαθεί διαρκώς να δίνει απαντήσεις σε σημαντικά  ερωτήματα, να ενημερώνει για νέες δράσεις σχετικές με την εθελοντική αιμοδοσία και τη Δωρεά Ιστών και Οργάνων και το τελευταίο αλλά εξαιερετικά σημαντικο  να προωθήσει την Ιδέα του αλτρουισμού και της Εθελοντικής Αιμοδοσίας σε όλους τους ανθρώπους .

  


Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος και Μυελού των Οστών Μυτιλήνης

www.seamytilinis.gr


seamytilinis


Η σελίδα  αυτή έχει δημιουργηθεί με σκοπό την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία , τη δωρεά οργάνων σώματος , τη δωρεά μυελού των οστών και για να γνωρίσει ο κόσμος το Σύλλογο  και τις δραστηριότητες του

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών - Δωρητών Οργάνων Σώματος και Δωρητών Μυελού Των Οστών Μυτιλήνης με αγάπη και διάθεση για προσφορά προς το συνάνθρωπό, παραμένει δραστήριος από τη πρώτη ημέρα της ίδρυσής του. Σκοπός του Συλλόγου είναι η κάλυψη σε αίμα των χρονίως πασχόντων και να συμβάλει στη προσπάθεια έτσι ώστε η Λέσβος να μπορεί να είναι αυτάρκης σε αίμα.Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Σιάτιστας "Ο 'Άγιος Παντελεήμων"

www.seasiatistas.gr


 

seasiatistas

     

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1981 στη Σιάτιστα.

Διοργανώνει 3 τακτικές αιμοδοσίες σε συνεργασία με τα νοσοκομεία Πτολεμαΐδας, Γρεβενών και Καστοριάς.

Σκοπός του Συλλόγου είναι η εθελοντική αιμοδοσία για την κάλυψη των αναγκών σε αίμα της περιοχής Σιατίστης. Επίσης είναι πολύ σημαντική  η δημιουργία τράπεζα αίματος στη Σιάτιστα με απώτερο σκοπό την επάρκεια αίματος στο Νομό Κοζάνης και η διάδοση της εθελοντική αιμοδοσίας στην περιοχή της Σιάτιστας και γενικότερα σε όλους τους ανθρώπους

 

 

medprosforakardiasleftmodule
left 1medfind
left 7medforum
left 4medcitizen
left 2medoffer
left 3medbooking
left 6medcitizenpro
Powered by DIW