• Εκτύπωση
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΤΟΥΣ

 

Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος

http://www.sportsmedicinegreece.com/

Αιματολογική Αιματολογική Εταιρεία

http://www.mednet.gr/eae/top.htm

Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

http://www.ngda.gr/

Ελληνική Eταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

http://www.eeao.gr/

Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία

http://www.helrad.org/

Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία

http://www.hsg.gr/

Ελληνική Γεροντολογική Εταιρεία

http://www.gerontology.gr/

Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία

http://www.edae.gr/

Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία

http://www.ede.gr/

Ελληνική Εταιρεία Αεροπορικής & Διαστημικής Ιατρικής

http://www.hasms.gr/

Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας  και Κλινικής Ανοσολογίας

http://www.allergy.org.gr/

Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας

http://www.mednet.gr/hsi/index.htm

Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής

http://www.elegeia.gr/

Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής

http://www.mednet.gr/hsap/topgr.htm

Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας

http://www.giriatriki.gr/

Ελληνική Εταιρεία για τη Νόσο Alzheimer

http://www.alzheimer-hellas.gr/

Ελληνική Εταιρεία Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

http://www.mednet.gr/eeeaa/index.htm

Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας

http://www.socped.gr/

Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας και Αθηρoσκλήρωσης

http://www.eelia.gr/

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού

http://www.eexi.gr/hcs/indexg.html

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ήπατος

http://www.eemh.gr/

Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων

http://www.hsot.gr/

Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομίας

http://www.mednet.gr/hsap/top.htm

Ελληνική Εταιρεία Παρηγορητικής και Συμπτωματικής Φροντίδας Καρκινοπαθών και Μη Ασθενών

http://www.grpalliative.org/

Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής

http://www.hespras.gr/

Ελληνική Εταιρεία Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής

http://www.haoms.org/

Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

http://www.fiap.gr/

Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού

http://www.mediacus.gr/

Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας

http://www.hmao.gr/

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

http://www.hcs.gr/

Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία

http://www.hms.org.gr/

Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία

http://www.hnss.gr/

Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία

http://www.huanet.gr/

Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία

http://www.eyenet.gr/

Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία

http://www.e-child.gr/

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

http://www.hts.org.gr/

Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία

http://www.exe1928.gr/

Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

http://www.psych.gr/

Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής

http://www.nuclmed.gr/

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας

http://www.elinyae.gr/

Ενωση Πλαστικών Χειρούργων Βορ. Ελλάδος

http://www.plasticsurgeons.gr/

Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος

http://www.anesthesia.gr/

Εταιρεία Μελέτης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων (ΕΜΚΑΝ)

http://www.sos-cardiovascular.org/

Εταιρείας Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος

http://www.ethorax.gr/

Ιατρική Εταιρεία Δωδεκανήσου

http://users.otenet.gr/~spanier/msd.html

Ιατρική Εταιρεία Χίου

http://www.chios-medical.gr/

Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

http://www.kebe.gr/

Κέντρο Ελέγχου Και Πρόληψης Νοσημάτων

http://www.keel.org.gr/

Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου

http://www.paidiatros.com/

Στοματολογική Εταιρεία Ελλάδος

http://www.mednet.gr/stomsoc/index.htm

Σύλλογος Επικουρικών Ιατρών Ελλάδος

http://epikourikoi.tripod.com/

Σύλλογος Οικογενειακών Γιατρών

http://www.oikogeneiakoi-iatroi.gr/

medcitizenprocaracterleftmodule
left 1medfind
left 7medforum
left 4medcitizen
left 2medoffer
left 3medbooking
left 6medcitizenpro

Δώστε Ζωή σε όσους έχουν Ανάγκη

Powered by DIW