ΤΟ MEDICAL CITY ΚΑΙ Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Δημιουργούμε στην Ελλάδα το MedicalCity, ένα πρότυπο δίκτυο υγείας μέσα στο οποίο σκοπεύουμε να συμπεριλάβουμε όλους τους επιστήμονες Υγείας της χώρας.

Γιατί το MedicalCity είναι ξεχωριστό

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο κάνει το MedicalCity να ξεχωρίζει από οτιδήποτε άλλο έχετε συναντήσει και στο οποίο έχετε συμμετάσχει μέχρι τώρα είναι το εξής:

Έχει σχεδιαστεί στο σύνολό του από σύγχρονους Έλληνες Ιατρούς με την θεμελιώδη πεποίθηση ότι μόνο μέσα από την βελτίωση της θέσης των ιατρών/μελών του μπορεί να φθάσει και το Δίκτυο στην ανάπτυξη και ευημερία.

Το μέλλον του  MedicalCity είναι στενά συνυφασμένο με το μέλλον των ιατρών που το αποτελούν.


Σκοπός του MedicalCity

Σκοπός του MedicalCity είναι ένας.

Να αποτελέσει το συνώνυμο της Υγείας στην χώρα μας και όλοι οι έλληνες, επαγγελματίες υγείας ή απλοί αναγνώστες, να ξέρουν ότι μπορούν να βρουν απάντηση σε οποιοδήποτε ιατρικό ζήτημα ή προβληματισμό.


Στόχοι του MedicalCity

Οι ιδρυτικοί στόχοι του δικτύου είναι:

Ι. Η απρόσκοπτη συνένωση όλων των επαγγελματιών υγείας σε μια ισχυρή ομάδα με ισότιμα μέλη, με επιδίωξη την επίτευξη κοινών στόχων. 

ΙΙ. Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στα μέλη του δικτύου. 

ΙΙΙ. Η οργάνωση, ανάδειξη και ενίσχυση κοινωνικών δράσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και η ενεργοποίηση του εθελοντισμού στον ιατρικό χώρο και την κοινωνία γενικότερα. 

ΙV. Να δημιουργήσει ένα πόλο αναφοράς για την ιατρική ενημέρωση του Έλληνα αναγνώστη και την ελεύθερη και αξιόπιστη επιλογή του επιστήμονα υγείας.


Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του Δικτύου και η σχέση του με τους επιστήμονες / μέλη του

Η βασική αρχή του δικτύου όσον αφορά την σχέση με τους επιστήμονες /μέλη του είναι να έχουν όλοι την ίδια πρόσβαση στις δυνατότητες του δικτύου ανεξάρτητα με τις ιδιαιτερότητες του καθενός.

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τα εξής:
Ι. Στο MedicalCity μπορούν να ενταχθούν όλοι ανεξαιρέτως οι επιστήμονες Υγείας, Ιατροί και Οδοντίατροι, Νοσοκομειακοί και Ελεύθεροι επαγγελματίες, Πανεπιστημιακοί, Στρατιωτικοί και μέλη του ΕΣΥ, καθώς και όλοι γενικά οι επαγγελματίες της υγείας που επιθυμούν να βοηθήσουν στην ισχυροποίηση της Ιατρικής Κοινότητας με τις γνώσεις τους, την εμπειρία τους, την κοινωνική τους δράση και τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.
ΙΙ. Στο δίκτυό μας
• το προσωπικό profile παρουσίασης του κάθε μέλους είναι εντελώς τυποποιημένο (βιογραφικό, φωτογραφία, πληροφορίες κ.α)
• το profile θα περιλαμβάνει στο μέλλον και δυνατότητες για δημοσίευση άρθρων, βίντεο, κοινωνικής δράσης κλπ
• όλοι ανεξαιρέτως έχουν τις ίδιες δυνατότητες απευθείας επαφής με το κοινό (ασθενείς και μη), μέσω των forum, προγραμμάτων κλεισίματος ραντεβού κλπ.

ΙΙΙ. Στο δίκτυό μας μπορούν να ενταχθούν όλοι οι επαγγελματίες, είτε έχουν συμβάσεις με όλα τα ταμεία, είτε με μερικά, είτε και με κανένα


Τι σημαίνει για την Ελληνική Ιατρική Κοινότητα και τον ιατρό/μέλος της η δημιουργία του MedicalCity

 Το πρόβλημα και οι ανάγκες του σήμερα 

Το βασικότερο πρόβλημα της ιατρικής κοινότητας σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που διανύουμε είναι ότι ο ιατρικός χώρος βάλλεται διαρκώς και μεθοδεύεται με απροκάλυπτο τρόπο η μετατροπή του έλληνα ιατρού σε υπάλληλο.

Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη για συνένωση και συνεργασία όλων ανεξαιρέτως προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα του έλληνα ιατρού να επιλέξει ελεύθερα τον δρόμο που θα ακολουθήσει στην επαγγελματική του καριέρα, χωρίς να του επιβάλλεται από αλλού μία συγκεκριμένη πορεία και ΄΄μη΄΄ εξέλιξη. 

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα ήταν γεγονός ότι όλες οι κινήσεις και οι προσπάθειες που είχαν ως σκοπό το γενικότερο καλό του χώρου είτε ήταν ατομικές, είτε στην καλύτερη περίπτωση ομαδικές αλλά με μικρή συμμετοχή, άρα και με μικρή ισχύ και φτωχά αποτελέσματα.

Το MedicalCity κινείται σαν ομάδα/ οικογένεια και φροντίζει για την βελτίωση, ανάδειξη και βελτιστοποίηση των ικανοτήτων αλλά ταυτόχρονα και για την κάλυψη των αναγκών –σημερινών ή/και μελλοντικών- όλων των μελών του και της ιατρικής κοινότητας σε σύνολο.


Αυτό γίνεται με τα ακόλουθα
1. Το MedicalCity δίνει μεγάλη σημασία σε κινήσεις που θα επαναφέρουν την αξιοπιστία στον χώρο της υγείας προκειμένου να αναστραφεί το κλίμα καχυποψίας που υπάρχει από την κοινωνία απέναντι στον σύγχρονο ιατρό.

Με την δυνατότητα προβολής όλων με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μέσα από το site μας. Είναι πρωταρχική μας δέσμευση η ύπαρξη τυποποιημένου σύγχρονου profile που περιλαμβάνει πολλές και σημαντικές πληροφορίες για τον ιατρό, το βιογραφικό του και την επαγγελματική του δραστηριότητα.
Η ίση μεταχείριση όλων των επαγγελματιών θα οδηγήσει στην αναγνώριση της αξιοπιστίας του δικτύου από μέρους του αναγνωστικού κοινού, που θα αναγνωρίσει πολύ γρήγορα και θα αξιολογήσει ανάλογα, ότι δεν υπάρχει ιατρός με βιογραφικό πέντε ή δέκα φορές μεγαλύτερο από τους συναδέλφους του, άρα και κατευθυνόμενη ή ελεγχόμενη ενημέρωση ή επικοινωνία
Με την διαρκή, απεριόριστη και εντελώς ελεύθερη συμμετοχή όλων σε όσα forum του δικτύου επιθυμούν. Σε όσα forum θέλετε δηλώνετε συμμετοχή και ενημερώνεστε μέσω e-mail για την οποιαδήποτε κίνηση σε αυτά και μπορείτε εφόσον επιθυμείτε να τοποθετηθείτε ελεύθερα και να έρθετε σε απ’ ευθείας επικοινωνία με τον αναγνώστη / ασθενή.


2. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε την εγκυρότητα των απόψεων του σύγχρονου έλληνα ιατρού και την αποκατάσταση της εικόνας του απέναντι στο κοινωνικό σύνολο
Στο MedicalCity φιλοξενούμε άρθρα και απόψεις ιατρών νοσοκομειακών, πανεπιστημιακών, στρατιωτικών, ελεύθερων επαγγελματιών και γενικά όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων που έχουν σαν πρώτο μέλημα την σωστή ενημέρωση πάνω στο οποιοδήποτε θέμα της υγείας. Γι’ αυτό το λόγο και πολλοί συνάδελφοι συμμετέχουν στο site με στόχο μόνο την σωστή ενημέρωση, τον σχολιασμό ή και την διόρθωση άλλων. 
Ο έλληνας ασθενής μπορεί πλέον να βρει ακριβείς πληροφορίες και απαντήσεις, καθώς επίσης και να έρθει σε απ’ ευθείας επαφή με τον έλληνα ιατρό μέσω των forum του δικτύου , χωρίς να χρειαστεί πολλές φορές να καταβάλει χρήματα ιδίως για μικροπροβλήματα. Μπορούμε να ελαττώσουμε δραστικά το φαινόμενο της «οδύσσειας» του έλληνα ασθενή προκειμένου να βρει μία λύση στο πρόβλημά του, ο οποίος μόνο απαξιωτικά και δυσφημιστικά σχόλια θα έχει να πει για το σύγχρονο έλληνα ιατρό, αδικώντας έτσι το σύνολο των ανθρώπων του χώρου.


3. Το MedicalCity δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην προσπάθεια ενεργοποίησης του ιατρικού κόσμου αλλά και του γενικού πληθυσμού σε πράξεις με κοινωνικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. 
Δείχνουμε στο κοινωνικό σύνολο ότι η ιατρική παραμένει λειτούργημα και οι άνθρωποι της υγείας παραμένουν άνθρωποι της προσφοράς.
Ενισχύουμε δράσεις όπως η δωρεά οργάνων, η εθελοντική αιμοδοσία, η δωρεάν παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες . 
Επίσης ενισχύουμε δράσεις όπως η δωρεές σε κοινωφελή και φιλανθρωπικά ιδρύματα. Στο site υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για όποιον θέλει να προβεί σε κάποια δωρεά προς τον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη.


4. Δίνουμε μεγάλη σημασία στην συνεχή υποστήριξη του ιατρού στο βασικό του έργο που είναι η παροχή των υπηρεσιών υγείας

Ο ιατρός προκειμένου να είναι ενημερωμένος και σύγχρονος έχει ανάγκη για συχνή συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια και course καθώς και για περισσότερο συμφέρουσα πρόσβαση σε ιατρικά βιβλία και περιοδικά.
Επίσης πολλές φορές είναι αναγκαίο να έχει στην διάθεσή του σύγχρονο εξοπλισμό προκειμένου να καταφέρει να φέρει σε πέρας τα ιατρικά του καθήκοντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εύκολα και με ασφάλεια.
Το MedicalCity έχει την δυνατότητα να δώσει πρόσβαση στον έλληνα ιατρό σε όλα τα ανωτέρω με σημαντικά ευνοικότερους όρους από αυτούς που θα επιτύχει μόνος του, χωρίς την δύναμη του συνόλου. Δείτε στην ενότητα με τις συχνές ερωτήσεις σημαντικές πληροφορίες για τις παροχές προς όλους γενικά τους επαγγελματίες του δικτύου και ειδικά προς αυτούς που διατηρούν προσωπικό ιατρείο

Μέσα στο νέο δίκτυο υπάρχει ιδιαίτερο forum για τους επαγγελματίες όπου μπορούν να αναφέρουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την εξάσκηση της ιατρικής. Βασική αρχή του forum για τους επαγγελματίες υγείας είναι η συζήτηση ιατρικών θεμάτων μεταξύ τους με σκοπό την σωστή εκτίμηση και λύση ιατρικών προβλημάτων που μπορεί να αφορά διαφορική διάγνωση, διαχείριση περιστατικού ή διαφορετικούς τρόπους θεραπείας. Είναι απαραίτητο και σαφέστατα μέσα στην ιατρική δεοντολογία να βοηθάμε τον συνάδελφο, τον ασθενή και μαζί με αυτούς και την ιατρική κοινότητα να ανακτήσει την αξιοπιστία της. Αρκετοί συνάδελφοι θα συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια με βασική επιδίωξη να στηρίξουν τον νέο, άπειρο ιατρό στα πρώτα του βήματα, ή να βρουν μια πλατφόρμα συζήτησης ιδιαίτερων και δυσεπίλυτων προβλημάτων με άλλους εξίσου έμπειρους συναδέλφους διότι όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει διαρκώς συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων όσο έμπειρος και εάν αισθάνεται κάποιος.
 

5. Δίνουμε πολύ σημαντική βοήθεια στον έλληνα ιατρό προκειμένου να μπορεί να επιλέξει ελεύθερα τον επαγγελματικό δρόμο που επιθυμεί.

Είναι πολύ μεγάλης σημασίας να μπορεί ο καθένας να ακολουθήσει τον δρόμο που του ταιριάζει και να μην του επιβάλλεται συγκεκριμένη πορεία. Μια πορεία την οποία δεν επιθυμεί, την οποία δεν θα υπηρετήσει σωστά και η οποία οδηγεί στην έλλειψη ενδιαφέροντος, την προσωπική απογοήτευση και τον επαγγελματικό μαρασμό.

Πιστεύουμε ότι πρέπει ο κάθε ιατρός να έχει την δυνατότητα να επιλέξει είτε να ακολουθήσει ακαδημαική καριέρα, είτε να εργαστεί σε νοσοκομείο, είτε να γίνει ελεύθερος επαγγελματίας, είτε οτιδήποτε άλλο τον εκφράζει καλύτερα.

Μπορείτε να δείτε στην ενότητα με τις συχνές ερωτήσεις, πολλές πληροφορίες για το τι κάνουμε προκειμένου να υποστηρίξουμε ενεργά και αποτελεσματικά τον έλληνα ιατρό ούτως ώστε να μπορεί να ακολουθήσει ανεπηρέαστος τις προσωπικές του επιλογές.

 

Επίλογος

Μπαίνουμε πολύ δυναμικά στον χώρο της υγείας τον οποίο άλλωστε και εκπροσωπούμε.

Ο Έλληνας Ιατρός διδάσκει τις αρχές της Ιατρικής από την εποχή του Ιπποκράτη, διαπρέπει διεθνώς με παρουσίες σαν του Γεωργίου Παπανικολάου και είμαστε αποφασισμένοι να του ξαναδώσουμε και στην Ελλάδα την αίγλη που είχε και την θέση που του ανήκει.