ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

 

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)

166

Πανευρωπαικός Αριθμός Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης

112

Εφημερεύοντα Νοσοκομεία, Φαρμακεία, Γιατροί(Αθήνα,

Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη, Θεσσαλία)

14944

Σταθμός Πρώτων Βοηθειών ΙΚΑ

210 6467811

Κέντρο Δηλητηριάσεων

210 7793777

Κέντρο Αιμοδοσίας Ε.Ε.Σ

210 8257425

Κέντρο Ψυχικής Υγείας και Ερευνών

210 8213300

Γιατροί SOS

1016

Κέντρο Αιμοδοσίας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αθήνα

2108219391

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών

210-5228333

Υγειονομικό Κέντρο Αθήνα

2106432332

Τηλεφωνική Γραμμή Για Το AIDS Αθήνα

2107222222

Ανοιχτή Γραμμή (Μονάδα απεξάρτησης Ψ.Ν.Α )

2103617089

ΙΚΑ(Γραφείο επικοινωνίας με τον πολίτη-Ραντεβού)

184

Εθνικός Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας

197

Σταθμός Α’ Βοηθειών Θεσσαλονίκης

2310530530, 2310522583

Πρώτες βοήθειες (ΙΚΑ) - Θεσσαλονίκης

2310 522583